+86 18802031002 (GZ) 00852 51695005(HK)

proposal@noblelawfirm.cn inspiration4evering@gmail.com

Cap Dagangan China

2017-11-13

Cara Daftar Cap Dagangan di China


Trademark Registration Services in China


Pendaftaran Cap Dagangan di Chi naTerdapat 45 kategori klasifikasi barangan dan perkhidmatan antarabangsa untuk pendaftaran cap dagangan, yang dibahagikan kepada 34 kategori barangan dan 11 kategori perkhidmatan.Register Trademark in China


Individu, com penyedia atau organisasi lain dalam pr urus niaga dan aktiviti perniagaan perlu mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan tanda niaga, harus memohon Pendaftaran Cap Dagangan .
Dokumen yang diperlukan untuk Pendaftaran Cap Dagangan di China


1. Setiap Pendaftaran Cap Dagangan permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Cap Dagangan .


2. Untuk sebuah syarikat atau organisasi lain s ation, meterai rasmi hendaklah dilekatkan di tempat yang ditetapkan permohonan itu.

Untuk a n individu, pemohon hendaklah menggunakan a pen untuk mengesahkan tandatangan di tempat yang ditetapkan.


3. Pemohon siapa warganegara Malaysia Taiwan dan mahu memohon untuk keutamaan pendaftaran cap dagangan memerlukan borang permohonan khas.


4. Identiti pemohon.


Identiti Pemohon
Dokumen yang diperlukan
Syarikat Domestik atau Organi Lain z ation
Salinan dokumen yang sah seperti lesen perniagaan c e, sijil syarikat, organisasi sosial s sijil ation, sijil amalan firma undang-undang, permit amalan institusi perubatan.
Individu Cina
Salinan dokumen identiti yang sah seperti kad pengenalan, pasport dan bukti kediaman, dan salinan lesen perniagaan individu atau salinan kontrak tanah luar bandar.
Syarikat atau Lain-lain Organi z ation di Hong Kong, Macau atau luar negara
Salinan sijil pendaftaran rantau atau negara. R Pejabat perwakilan syarikat asing tidak boleh digunakan sebagai dokumen identiti. Dokumen mesti dimasukkan dalam bahasa Cina.
Individu Asing
Salinan pasport.
Hong Kong, Macau atau Taiwan Warganegara
Hantar permit masuk.Logo Cap Dagangan


Setiap Pendaftaran Cap Dagangan applica nt hendaklah menyerahkan satu salinan cap dagangan itu. Jika anda memohon pendaftaran cap dagang oleh colo u r gambar , anda perlu mengemukakan colo u r dan hitam dan putih versi gambar itu .


Cap Dagangan imej mestilah jelas, mudah ditampal, dengan sisi terpanjang tidak lebih dari 10cm dan sisi terpendek tidak kurang dari 5 cm .


Jika tanda dagangan adalah dalam colo u r, ia hendaklah diisytiharkan dalam borang permohonan dan disebutkan dalam "Aplikasi Pendaftaran Cap Dagangan", menunjukkan penggunaan perdagangan tanda .


Permohonan untuk cap dagang berdaftar dengan jingle hendaklah diisytiharkan .


Di mana keutamaan diperlukan, suatu perisytiharan bertulis hendaklah dikemukakan pada masa yang sama atau dalam masa tiga bulan dari tarikh yang permohonan, termasuk yang asal dokumen dan terjemahan Cina yang lengkap.


Dokumen dan keterangan yang dikemukakan oleh pemohon didalam bahasa asing hendaklah diterjemahkan ke dalam Cina .


Mat itu pengadu diisytiharkan dan diperuntukkan a permohonan kepada regist er perdagangan tanda adalah benar, tepat dan lengkap.Nota


1. "Notis Penerimaan Permohonan Pendaftaran" hanya menunjukkan bahawa permohonan untuk pendaftaran cap dagangan telah diterima oleh Pejabat Cap Dagangan dan tidak menunjukkan bahawa permohonan telah diluluskan.


2. Sekiranya permohonan untuk pendaftaran cap dagangan ditolak, pemohon boleh rayuan kepada Lembaga Peninjauan dan Pengadaran Cap Dagangan dalam tempoh 15 hari dari tarikh penerimaan notis penolakan.


3. Sekiranya yang tanda dagangan adalah keberatan , dan pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan pendaftaran Pejabat Cap Dagangan, pemohon boleh memohon kepada Kajian Semula dan Lembaga Pengadaran Merek untuk semakan dalam masa 15 hari dari tarikh yang menerima ption notis itu.


4 . The tanda berdaftar ark adalah sah selama 10 tahun dan dikira dari tarikh kelulusan pendaftaran. Pemohon hendaklah memperbaharui tanda dagangan itu dalam masa 12 bulan sebelum tarikh luput. Whe n pendaftar tanda niaga gagal melakukannya sepanjang tempoh tersebut ( ia m ust dibuat dalam tempoh lanjutan 6 bulan selepas tarikh luput ) , yang pendaftar membayar yuran. Sekiranya permohonan itu diperbaharui selepas tamat tempoh pelanjutan, Pejabat Cap Dagangan akan membatalkan tanda dagangan berdaftar. Sekiranya pendaftar ingin meneruskannya ing hak eksklusif kepada tanda niaga, permohonan pendaftaran adalah memaklumkan lagi.
Perkhidmatan SINOINCORPReka bentuk Cap Dagangan China


China Carian Merekod


China Pendaftaran Cap Dagangan


Pendaftaran Paten di China


Pembentukan Syarikat China

Anda mungkin berminat dalam:


Akaun Bank Terbuka di China

Permit Kerja China dan Permit Tempat Kerja

Perakaunan & amp; simpan kira untuk WFOE di China

minta cadangan

ciptakan impian anda di cina!

Hubungi kami

dapatkan konsultasi percuma

    memerlukan bantuan dengan pendaftaran syarikat china, perakaunan china, atau perkhidmatan perniagaan yang lain? sila tuliskan. pasukan perundingan profesional kami akan kembali kepada anda tidak lama lagi.